واکنش «منفی» اهالی فوتبال به حکم «عزیزی‌خادم»  استقلال برای موفقیت در آسیا خیلی کار داردنکونام:  با تفنگ بادی به مصاف «ژ۳» می‌رویم عکس نوشــتامیدوارم 
«جدیدی» در 
آسیا کرسی بگیردعواقب  یک  تصمیم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه