حفظ حقوق شهروندان و تکالیف ضابطان هر یک جای خود را دارد

آرمان ملي: رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور گفت: حادثه ناگوار مرگ مهسا اميني را به صورت ميداني مورد بررسي قرار خواهيم داد. محمد صالح جوکار درباره دستور رئيس مجلس به کميسيون شوراها براي بررسي مرگ مهسا اميني گفت: ان‌شاا... پيرو دستوري که رئيس مجلس به کميسيون شوراها و امور داخلي کشور داده‌اند تيمي تشکيل خواهد شد و به صورت ميداني بررسي لازم را انجام خواهيم داد. رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور تاکيد کرد: هم در رابطه با بحث مجوزهايي که بوده است و هم اتفاقي که افتاده، از کليه کساني که در اين موضوع دخيل بودند پرس‌وجو خواهد شد و بررسي مي‌کنيم و گزارش اين حادثه را به صحن علني مجلس خواهيم آورد. وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينکه اين نخستين بار نيست که گشت ارشاد دست به اقدامات اينچنيني مي‌زند و در گذشته نيز شاهد رفتارهاي بوديم که باعث جريحه‌دار شدن احساس عمومي و افکار عمومي شده است آيا بهتر نيست در اين رابطه اقدامات ديگري همچون اقدامات فرهنگي صورت گيرد، گفت: در اين رابطه اقدامات و فعاليت‌هاي ايجابي اهميت دارد و دستگاه‌ها و نهادهايي که با موضوع حجاب و عفاف مرتبط هستند مسئوليت دارند و بايد اقدامات خودشان را انجام دهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه