چانه‌زنی برای لغو تحریم‌های ایران

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: موضوع مهم اینکه وقتی منافع بزرگ اقتصادی تعریف شود، روابط سیاسی نیز تقویت شده و ثبات پیدا می‌کند و به این ترتیب اگر فشار سیاسی هم اعمال شود این کشورها با توجه به منافع اقتصادی که در ایران خواهند داشت برای خنثی کردن تحریم چانه‌زنی می‌کنند و این فضای خوبی برای کشور ما فراهم می‌کند. رامین مهمانپرست با بیان اینکه تبادل انرژی بخصوص در حوزه برق از جمله ملزومات همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه است، گفت: با توجه به اختلاف زمانی پیک مصرف ایران و کشورهای حاشیه خزر می‌توانیم از این فرصت برای تامین نیازهای دو طرف بهره ببریم و کشورهای قزاقستان و ترکمنستان بهترین گزینه برای تحقق اهداف تبادل انرژی هستند. وی بر لزوم طراحی یک استراتژی و دیپلماسی اقتصادی و همکاری بین وزارت نفت، نیرو و وزارت خارجه تاکید کرد و افزود: باید نیازها تعریف شود و با یک هدفگذاری بیشترین استفاده را از موقعیت استراتژیک و جغرافیایی کشور داشته باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه