اما و اگرهای میزبانی ایران  از کره‌جنوبی! به‌غیر از کره‌جنوبی همه تیم‌ها تعطیل هستند!ایران سلطان فوق سنگین جهان کشتی عکس نوشــتبهترین تیم‌‌ملی 
در اختیار «اسکوچیچ» است!خط ‌حمله؛ نقطه قوت تیم‌ملی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه