گفتند سیاه ‌نمایی  کرده‌ام!به حضور در جمع ۱۶ جشنواره 
برتر دنیا افتخار می‌کنمفیلمی درباره «کرونا»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه