قوه قضائیه: اغتشاشگر خیابان ستارخان تهران به اعدام محکوم شد

آرمان ملي: قوه قضائيه مي‌گويد فردي که در خيابان ستارخان تهران با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به بستن خيابان، ايجاد ناامني براي مردم، درگيري با مامورين بسيج، جرح يکي از مامورين و ايجاد رعب و وحشت در رهگذران و شهروندان کرده بود، به اعدام محکوم شده است. مرکز رسانه قوه قضائيه اعلام کرد: در راستاي دستورات رئيس دستگاه قضائي مبني بر لزوم تسريعِ همراه با دقت و عدالت در رسيدگي به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخير و در ادامه رسيدگي به اتهامات اين افراد در دادگاه انقلاب تهران، حکم اوليه پرونده يکي ديگر از اغتشاشگران صادر شد. فردي که در جريان اغتشاشات اخير در خيابان ستارخان تهران با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به بستن خيابان، متوقف کردن خودروها و ايجاد ناامني براي مردم، سپس درگيري با مامورين بسيج، جرح يکي از مامورين و ايجاد رعب و وحشت در رهگذران و شهروندان کرده بود، به اعدام محکوم شد. براساس دادنامه صادره از سوي دادگاه انقلاب تهران، اين فرد به اتهام محاربه از طريق کشيدن سلاح سرد به قصد جان و ايجاد رعب و وحشت و سلب آزادي و امنيت شهروندان منجر به ايجاد ناامني در محيط و اخلال در نظم و امنيت جامعه به مجازات اعدام محکوم شده است. طي روزهاي گذشته پنج نفر ديگر از اغتشاشگراني که در شهر تهران اقدام به قتل، کشيدن سلاح يا بستن خيابان‌ها و ايجاد ناامني براي مردم کرده بودند نيز توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند. حکم صادر شده براي تمامي اين متهمان، بدوي و قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي کشور است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه