۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
«پادشاه» رکورد «آقاتختی» را شکست 
 گزارش رویترز؛ وضعیت تیم‌ملی با هدایت «کی‌روش» 
درخشان: «کی‌روش» بهترین گزینه بود 
عکس نوشــتپرسپولیس 
ثبات بیشتری 
دارد
خارج ازمستطیل سبز«اسکو»  مدیریت   لازم   را    نداشت 
 فوتبـــال داخلـــی