حاشیه‌های انتصاب   در   مرکز   ملی   فوتبال تیم‌ملی به «نکونام» نیاز دارد«کی‌روش» فرصت قبل برای ساختن ساختار دفاعی را نداردعکس نوشــت
تعطیلات 
به نفع پرسپولیس 
نیست 
خارج ازمستطیل سبزباید به «کی‌روش» کمک کنیم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه