توفیق یک برنامه، در تداوم آن است «بایگان» در «دردسرهای شیرین»با دستمزد‌های خنده‌دار در کاری بازی نمی‌کنمجایزه اصلی‌ام را از مخاطبان می‌گیرمآماده امضای معاهده صلح با «باکو» هستیم«کره‌شمالی» بازهم موشک آزمایش کردرزمایش دریایی چین و روسیه در دریای «مکران»کوتــــاه«لیبی» نیازی به 
دوره انتقالی جدید ندارد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه