محدودیت کرونایی 
سینماها  لغو 
می‌شودفعلا ترجیح می‌دهم از تئاتر دور باشم«اصلانی» به 
«استاد» پیوست به‌خاطر خنده‌هایم 
«خاله شادونه» شدممعرفی مدیرعامل خانه موسیقی به‌زودی تصاویر ماهواره‌ای انفجار بندر بیروت را تحویل دادیماعتراضات خیابانی ادامه داردکوتــاهانتخابات «شیلی» 
به ‌دور دوم کشیده شد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه