دستگیری لیدرهای ناآرامی‌ها و برخی گروه‌های تروریستی در مهاباد

آرمان ملي: نيروهاي حافظ امنيت با ورود به اين منطقه ضمن برقراري آرامش در شهر مهاباد، اقدام به رصد، شناسايي و دستگيري ليدرها و سردسته‌هاي اصلي آشوبگران و برخي تيم‌هاي تروريستي کردند. پس از فراخوان روزهاي گذشته رسانه‌هاي ضدانقلاب و معاند براي اعتصاب کسبه و بازاريان در سطح کشور، عده‌اي از آشوبگران و اغتشاشگران در شهر مهاباد درصدد تحريک احساسات مردم و ايجاد ناامني در اين شهر برآمدند. ‌پروژه ضدانقلاب براي اغتشاش در شهر مهاباد طي روز گذشته به اوج خود رسيد و آشوبگران با حمله به منازل برخي از مردم به ويژه نيروهاي امنيتي و نظامي به غارت منازل آنها پرداختند و در ادامه با حضور ‌در خيابان‌هاي اصلي به دنبال افزايش ناامني بودند. اغتشاشگران با حمله به اماکن عمومي، تخريب اموال خصوصي مردم، انسداد معابر و تهديد مردم با سلاح گرم تلاش داشتند تا ‌در سطح شهر رعب و وحشت ايجاد کنند و از عصر روز گذشته، ‌اغتشاشگران به خانه مردم وارد شدند و شرايط بسيار ملتهبي را در شهر ايجاد کردند تا جايي که خانه چندين نفر از شهروندان نيز توسط آشوبگران به آتش کشيده شد. پس از اعتراض مردم به اين شرايط در محله‌هاي اصحاب سفيد و پشت‌تب‌ که طي دو ماه گذشته اين محلات محل جولان اغتشاشگران و برخي تيم‌هاي تروريستي بود، آشوبگران وقتي اوضاع را مساعد نديدند اقدام به فرار کردند و در برخي منازل در اين منطقه مخفي شدند. نيروهاي حافظ امنيت با ورود به اين منطقه ضمن برقراري آرامش در شهر مهاباد، اقدام به رصد، شناسايي و دستگيري ليدرها و سردسته‌هاي اصلي آشوبگران و برخي تيم‌هاي تروريستي کردند. در حال حاضر امنيت در مهاباد برقرار شده و مردم و کسبه به فعاليت روزانه خود مشغول هستند. طبق آخرين گزارش‌ها اکثر عناصر و عواملي که طي روزهاي گذشته در اغتشاشات و آشوب‌ها دست داشته‌اند دستگير شده‌اند و در اين عمليات هيچ‌کسي کشته و مجروح نشده است. ‌

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه