جهانگيری سپربلا بود
 حالا گزينه اصلیتهديد و تحريم حرفِ نخست احمدي نژاد اولویت کشور اقتصاد استدلواپسان آسوده باشند‌
 ظریف نمی‌آیدجهانگیری بهتر از رئیسی می‌تواند کشور را اداره کند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه