دستگیری عامل اصلی  قمه‌کشی 
دستگیری متهم بعداز ایراد خسارت به ۲ خودرو
صدور کیفرخواست ۱۶ نفر از گردانندگان سایت‌های شرط‌‌بندی 
دستگیری سارق ۴۰ دستگاه  تلفن‌همراه ناکامی سوداگران  در انتقال ۴۱۶ کیلو «شیشه»
خــــبرکوتاه حوادثی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه