نتایج جستجو : آزاد راه

  • ماجرای آزادراه تهران- شمال قصه پر غصه‌ای بوده که طی سال‌های پس از انقلاب همه دولت‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند و هر دولتی با وعده‌های تکمیل فازهای مختلف این آزاد راه فعالیت خود را پی می‌گرفت اما تحت هر عنوانی نه تنها به وعده‌های داده شده در این حوزه نمی‌توانست جامعه عمل بپوشاند بلکه تنها تا بخشی از این آزاد راه پیش می‌رفت. چنانکه طی سال‌های اخیر انتقادات بسیاری به این رویه وجود داشته است.

۱

پربازدیدترین

آخرین اخبار