• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد "تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساخت های ذخیره سازی اطلاعات مراکز داده سازمان" مورد نیازخود را با مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای و بر اساس مقررات قانون برگزاری مناقصات و از طریق سامانه تدارکات…

  • ۱- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده و مقاوم سازی سالن ورزشی سام و زال قشم به شماره ۲۰۰۲۰۰۱۰۹۱۰۰۰۰۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت…

  • سـازمان انتقال خون ایـران در نظر دارد طی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای، انجام خدمات عمومی و پشتیبانی، پذیرایی و نظافت ساختمان‌های خود را واقع در ستاد مرکزی سازمان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شماره سامانه ۲۰۰۲۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱ واگذار نماید.

۱