چرا هم‌زمان یقه «فرهادی» را می‌گیرند؟مردم به جشنواره 
انرژی می‌دهندقربانیان اسیدپاشی 
روی صحنه تئاتر کوتــــاهتداوم اعتراض‌ها و ضرب و شتم معترضانخبـــرگرسنگی در افغانستان بیداد می‌کند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه