دربی ۶ امتیازی  پایتخت!  حمایت رئیس فدراسیون انگیزه‌مان را ۲ برابر کرددیگر نمی‌خواهم به ورزش برگردم!عکس نوشــتاحتمالا نتیجه 
دربی مساوی 
می‌شودسرخابی‌ها شرایط  خوبی  دارند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه