گفت‌وگو‌ با آقای رئیس‌زاده در مورد گاندو
نبوغ مگه رفیق پزشک داره که واکسن زده و رفته مریخ؟جهنمی به‌نام «پرفروش‌های نیویورک‌تایمز»واکسیناسیون ویژه پولدارهای ایرانی!کار روی خط کرونا | بوراک ارگین از ترکیهغیـــر محرمانـــه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه