صداوسيما با اصلاح‌طلبان شرم‌آور رفتار مي‌كند اصولگرایان
 با صراحت دنبال انتخابات حداقلی‌اندتعجب نكنيد؛ فقط سوابق و تحصیلات اعضاي كميسيون تلفيق را بخوانيد مسئولان نیازهای مردم  را برآورده کنندحضور جدی؛ برنامه‌محوری و اقناع مردم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه