پیش‌بینی حمله قلبی با یک معاینه

نتايج يک بررسي نشان مي‌دهد: انجام يک معاينه ساده چشم مي‌تواند در تشخيص خطر حمله قلبي نقش موثر داشته باشد. متخصصان دريافتند که کنارهم قراردادن اطلاعاتي در مورد الگوي رگ‌هاي خوني در شبکيه چشم با فاکتورهاي باليني، آنها را قادر مي‌سازد تا خطر حمله قلبي در افراد را بهتر شناسايي کنند. متخصصان داده‌هاي 500 هزار نفر را بررسي کردند. سپس اين اطلاعات را در مدلي با فاکتورهاي جنسيت، سن، فشارخون، شاخص توده بدني و عادت به استعمال سيگار به‌کار گرفتند. متخصصان بر اين باورند که اين امکان وجود دارد هر بيماري داراي ويژگي تنوع شبکيه منحصربه‌‌فرد خود باشد.


«بربرين» را مي‌توان در گياهاني از جمله: زرشک، انگور و زردچوبه يافت. بربرين در کمک به افراد ديابتي نوع2 براي تنظيم سطح گلوکز موثر است و به درمان سندرم متابوليک کمک مي‌کند. دکتر «کمال.دوآ»، مي‌گويد: «از آنجا که بربرين حلاليت زيستي ضعيفي دارد، کاربرد باليني آن محدود است. هدف اصلي اين مطالعه بهبود پارامتر فيزيک‌وشيميايي بربرين با فرمول‌بندي آن به نانوذرات کريستالي مايع و مطالعه پتانسيل ضدسرطاني آن در شرايط آزمايشگاهي در برابر سلول‌هاي اپيتليال آلوئولي- بازال آدنوکارسينوميک انساني، A549 ÇÓÊ.»


يک مطالعه ارتباط بين سلامت روده و روان را نشان مي‌دهد. درمان افسردگي اغلب براي هر فردي متفاوت است زيرا علائم آن در هر فرد فرق مي‌کند. تحقيقات نشان داده که در ميان افراد افسرده، تغييراتي در ترکيب باکتري‌هاي روده نيز وجود دارد. در اين مطالعه شرکت‌کنندگان در 2 گروه قرار گرفتند: يک گروه پروبيوتيک را طي 4 هفته دريافت کردند و گروه ديگر دارونما دريافت کردند. پروبيوتيک‌ها، ميکروارگانيزم‌هاي زنده هستند که در صورت مصرف، فوايدي براي سلامت دارند. آنها مي‌توانند روي باکتري‌هاي روده تاثير بگذارند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه