ماجرای ادعای خط فقر ۴میلیونی

فرامرز توفیقی عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار

اطلاعات معاون وزیر کار در مورد خط فقر قدیمی است و منابع خود را بروزرسانی نکرده‌اند. ایشان به احتمال زیاد با استناد به گزارش پایش فقرِ آقای روزبه کردونی که وضعیتِ فقر را تا پایان سال ۹۸ بررسی کرده، به چنین عددی رسیده‌اند. ارقام آن گزارش مربوط به سال ۹۸ است که بر اساس آن گزارش برای شهرهای غیر از استان تهران، سرانه‌ هر نفر یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و برای تهران یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان بوده است. اما باید توجه کنیم که در سال ۹۹ یک تورم ۳۸درصدی داشتیم که اگر این تورم را بر این ارقام سرانه اضافه کنیم، متوجه خواهیم شد که این رقم سرانه در شهرهای کوچک به حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان و در تهران به حدود دو میلیون تومان رسیده است. تا آذر ۱۴۰۰ نیز تورم ۴۵درصدی هم به این ارقام یک میلیون و ۷۰۰ و دو میلیون تومانی اضافه شد و در نتیجه سرانه‌ی شهرهای کوچک به ۲ میلیون و چهارصدهزار تومان و سرانه تهران به ۲میلیون و هشتصد هزار تومان رسید. اگر میانگین خانواده یعنی ۳. ۳درصد را در این ارقام ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که خط فقر 10 میلیون تومانی‌ای که کمیته امداد اعلام کرده تقریبا درست است و نزدیک به همین ارقامی است که بیان کردم. اگر معاون وزیر کا ارقام همین پایش فقر را بروزرسانی می‌کردند و براساس اعداد و و ارقام درست صحبت می‌کردند، به هیچ وجه نمی‌گفتند خط فقر ۴میلیون تومان است. باید توجه داشته باشیم که خط فقر با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد. عوامل بسیار زیادی در تعیین تورم دخالت دارد که محاسبه نمی‌شود. در واقع اگر ما بخواهیم تورم واقعی را روی محاسبات خود بیاوریم به رقم بسیار بزرگ‌تری از آنچه اعلام شده، می‌رسیم که این نرخ تورم واقعی در محاسبه‌ی خط فقر و حتی سبد معیشتِ بند دو ماده ۴۱ قانون کار لحاظ نمی‌شود. معاون وزیر کار از ۲هزار و ۲۰۰ کالری صحبت کرده، درخواستم این است که ایشان مولفه‌های تاثیرگذار در تامین ۲هزار و ۲۰۰کالری را در جدولی بنویسند و ارقامی که توسط مرکز آمار اعلام شده را روبه‌روی آن بگذارند، ببینند می‌توانند در کمینه‌ کمترین حالت به این عدد برسند؟ایشان در کسوت یک آدم از سوی دولت صحبت کردند در حالی‌که در برنامه پنجم و ششم توسعه تکلیف شده که هر عدد و آمار و ارقامی اعلام می‌شود باید مستند و مستدل و قابل استناد به مراجع رسمی باشد. ایشان باید مرجع رسمی ادعای خود را مشخص می‌کردند. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه