شرایط احتمالی توافق برجام

علی قنبری اقتصاددان

علائمی که از روند مذاکرات وین ساطع می‌شود و به ما می‌رسد و برداشتی که از شرایط و اوضاع و احوال جهانی و کشور خودمان داریم، بوی حل مشکلات برجام است که به مشام می‌رسد. اتفاق خوبی که در پی آن بار فشار بر مردم کم می‌شود، وضع دولت بهتر می‌شود و شرایط اقتصادی رو به بهبود می‌رود. در این‌صورت مشکلات کسری بودجه و فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کشور به حداقل خودش می‌رسد. از این‌رو امیدواریم اخبار، اطلاعات و نشانه‌هایی که شاهدیم به حقیقت بپیوندد و موجب آسایش و آرامش بیشتر مردم ایران و رفاه مردم و شکوفایی اقتصادی کشور شود. احیای برجام هم آثار کوتاه‌مدت و هم بلندمدت دارد. اگر پذیرش قطعنامه توسط ایران و آمریکا به تحقق پیوندد و بحث «اف‌ای‌تی‌اف» هم حل و نهایی شود و پول‌های فروش نفت ایران به کشور برگردد و سهم نفتی ایران و فروش آن باعث درآمدهای بیشتر شود، تحول خوبی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد مردم از وضعیت اقتصادی نامطلوبی که دارند و فشارهای اقتصادی که بر دوش می‌کشند، فشارتورم و خصوصا بیکاری و نزول درآمد سرانه و کاهش رشد اقتصادی کشور به انتها برسد و در بلندمدت هم این روال ادامه پیدا کند، وضعیت بهتر می‌شود و شاهد امکان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بیشتری در کشور خواهیم بود که  به تولید بیشتر و رشد اقتصادی می‌انجامد. اکنون خط‌فقر نزدیک به یازده میلیون تومان است و تعیین عددی کمتر از این میزان نشان از آن دارد که نه می‌دانند فقر چیست و نه خط‌فقر چیست امری که نشان از عدم انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، وزرا و مسئولان دارد. تورم بالای 40درصد است و افزایش 10درصدی حقوق کارمندان باعث مشکلات بیشتر برای کارکنان دولت خواهد شد درصورتی که 40درصد از قدرت خرید و ارزش پولمان کم شود، با 10درصد افزایش حقوق نمی‌توان امید به بهبود وضعیت کارکنان داشت. درحقیقت 30درصد کاهش پیدا خواهد کرد که به مشکلات، گرفتاری‌ها، محدودیت و کاهش درآمد و کوچک‌تر شدن سفره مردم در سال آینده در صورتی که وضع به همین منوال باشد، منجر خواهد شد. از طرفی برخی افراد که اگر نخواهیم به آنها مغرض و وابسته بگوییم باید بگوییم که ناآگاه هستند، مردم را به دو سال صبوری به منظور حل مشکلات اقتصادی فرا می‌خوانند. درحالی که هیچ منطقی حکم نمی‌کند اجازه دهیم مردم دو سال فشار و فقر بیشتر را تحمل کنند که ممکن است وضع بهتر شود. باید هر تصمیمی که گرفته می‌شود به نفع مردم باشد و دولت مجاز نیست که مصالح و منافع مردم را قربانی یکسری ایده‌های غیرمنطقی و غیرمعقول خود کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه