طالبان به خودشون هم رحم نمی‌کنه!

مهدی عزیزی

طالبان به خودشون هم رحم نمی‌کنه! 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه