آيت ا... سيد حسن خميني:

انقلاب ،‌انقلاب متحجرین نبود

آرمان ملي: يادگار امام با تاکيد بر اينکه انقلاب، انقلاب متحجرين نبود، گفت: افکار بسته‌اي که توان سازگاري با دنياي معاصر را ندارد، هيچ دخالتي در پيدايش انقلاب ندارد و دزدانه بر سر خوان انقلاب نشسته است. آيت‌ا... سيد حسن خميني در «اجلاس تبيين انديشه‌هاي امام خميني در حوزه فرهنگ و هنر» گفت: حضور در حرم امام و تجديد ميثاق نمي‌تواند فقط ظاهري باشد و اي کاش اين حضور همراه با بازخواني بخشي از انديشه‌هاي امام باشد. يادگار امام با بيان اينکه امام يک هنرمند است، تصريح کرد: هنر امام به شاعري، خط و نقاشي نيست. اگر در تعريف هنر سخن بگوييم، هنر جمع کردن کثرات در يک وحدت است؛ لذا انقلاب يک هنر است و خالق اين هنر امام بزرگوار ما بود. در انقلاب، خواسته‌هاي فردي از بين رفت و همه با هم شده بودند؛ و چه هنري بالاتر از آنچه که اتفاق افتاد؟! وي با بيان اينکه «ما شدن» هويت‌ساز و هنرساز است، اظهار کرد: در آن حجم همه با هم بودن‌ها، همه در هم گم مي‌شوند ولي وقتي قرار باشد منيت از راه برسد، آن وقت «کوه‌ها با همند و تنهايند/ همچو ما با همان تنهايان». هنر امام ايجاد سمفوني در يک جامعه به هم ريخته است. اگر کسي آمد و فضا را آرام کرد، منيّت‌ها گم مي‌شود؛ البته در اين فضا همه آن «من»ها بزرگ‌تر هم مي‌شوند. سيد حسن خميني تاکيد کرد: مشکل اين است که از امام، فقط «مي‌گوييم»؛ درحالي‌که بايد «عمل کنيم» و چون او شويم؛ گرفتار هزارتوي الفاظ و گفتار هستيم. امام خطيب توانايي نبود اما مرحوم آقاي مطهري در ابتداي يکي از کتاب‌ها مي‌گويد صبح‌هاي پنجشنبه که امام اخلاق مي‌گفت، «تا يک هفته تحت تاثير آن بوديم». چون سخن ايشان از دل برمي‌آمد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه انقلاب، انقلاب روشن‌انديشان ديني بود و انقلاب متحجرين نبود، گفت: هرگونه مصادره انقلاب توسط انديشه متحجري به بي‌راهه بردن و از بين بردن انقلاب است و موتور محرکه انقلاب را از بين مي‌برد. رهبران انقلاب صاحبان انديشه مصالحه با دنياي جديد، از منظر ديني بودند. افکار بسته‌اي که توان سازگاري با دنياي معاصر را ندارد، هيچ دخالتي در پيدايش انقلاب نداشته‌اند و دزدانه بر سر خوان انقلاب نشسته‌اند. يادگار امام افزود: انقلاب انديشه‌اي است که پديدآورنده آن فرهنگي را بر دوش خود حمل مي‌کند که اين فرهنگ بين ارزش‌هاي ديني و ارزش‌هاي دنياي معاصر آشتي مي‌دهد، اما به ناگاه مي‌بينيم اين مساله به فراموشي سپرده مي‌شود.

وي با بيان اينکه ستيز با استبداد سلطنتي ريشه در آزاديخواهي دارد، يادآور شد: کجا انديشه متحجر ما در اين مسير گام برداشته است؟! فرهنگ انقلاب استعمارستيز، آزاديخواه، استقلال‌طلب، عزت‌خواه و عزت‌طلب است. البته به نوعي همسان و هم‌خاستگاه با نفي استبداد است. اما کجا در انديشه تحجرآميز ما چنين نکته‌اي ديده مي‌شود؟! آيت‌ا... سيدحسن خميني افزود: تحجر به معناي ناتواني در همراهي با دنياي معاصر است. بايد بپذيريم آينده ديني ما از راه تلفيق آشتي‌جويانه فرهنگ ديني با دنياي معاصر است و الّا همواره يک گام عقب هستيم؛ درحالي‌که فقه امام مي‌گويد يک گام جلو باشيد و دنيايتان را بشناسيد. وي در پايان گفت: توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد، فتواي فراموش‌شده امام است. امروز، دوران دوگانه‌ «يا در گذشته زندگي کنيم و يا از آن عبور کنيم» تمام شده و راه سومي باز شده است. ما با اجتهاد در احکام گذشته راهي براي آينده باز مي‌کنيم و يک گام جلوتر حرکت مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه