کوچ «مطهری» و دوستان به «قائم‌شهر»!
توافق «سجادی»
 با مجلس برای حل مشکل تیم‌ملی 
هـدف مـا صعود  از گروه‌مـان است

بستــر
 مناسب نباشد
 موفق نخواهید شد
خارج ازمستطیل سبزتغییرات در کادرفنی پرسپولیس  فوتبــــال داخلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه