ديدن پولی فـوتبــال برای مــردم؟خنده‌دار است پرسپولیس مدیرعامل نداردافشاریان: در انتظار تدبیر مجلس هستیم
رئیس کمیته فوتسال 
باید فردی 
اقتصادی باشددر لیگ‌برتر، تیم ضعیفی نداریم!
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه