برای «قهرمان» 
۱۰ ماه تمرین کردیمشاخ‌های مجازی سوژه شدند«مهرآوران» از بی‌حاشیه‌ها بوددرگذشت پیشکسوت نگارگری «موسیقی نواحی» صاحب نداردخاطرات «مهران رجبی» از 
«عزت‌ا... مهرآوران»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه