حضور جدی؛ برنامه‌محوری و اقناع مردمصداوسيما با اصلاح‌طلبان شرم‌آور رفتار مي‌كند اصولگرایان
 با صراحت دنبال انتخابات حداقلی‌اندتعجب نكنيد؛ فقط سوابق و تحصیلات اعضاي كميسيون تلفيق را بخوانيد مسئولان نیازهای مردم  را برآورده کنند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه