پرداخت طلب «شستا» از «بیت‌المال»«کریمی»  اهل لابی‌کردن  نیستاشتباه «آل‌کثیر» پرسپولیس  را  تحت فشار  گذاشت عکس نوشــت
در  رسیدگی  
به پرونده «منشا» نباید معطل کنند!پیام کاندیداشدن «کریمی»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه