گزارش 21 هزار «کودک آزاري» از ابتداي سال 1401

گزارش 21 هزار «کودک آزاري» از ابتداي سال 1401

سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با تاکيد بر اينکه بيش‌ترين نوع کودک‌آزاري، کودک‌آزاري از نوع «غفلت» است، گفته: از ابتداي سال 1401 تاکنون 21 هزار و 406 مورد کودک‌آزاري از طريق خط 123 اورژانس اجتماعي گزارش شده است. سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با تاکيد بر اينکه بيش‌ترين نوع کودک‌آزاري، کودک‌آزاري از نوع «غفلت» است، اظهار کرد: مردم در صورت هر گونه مشاهده کودک‌آزاري فورا موضوع را به سامانه تلفني 123 اورژانس اجتماعي گزارش دهند و نسبت به موضوع بي‌تفاوت نباشند؛ قول مي‌دهيم اطلاعات تماس‌گيرندگان کاملا «محرمانه» باشد. محمدرضا حيدرهايي با اشاره به روز جهاني پيشگيري از کودک‌آزاري، ادامه داده: اگر هم در آمار تماس‌هاي يک الي دو سال گذشته به نظر مي‌رسد که موارد کودک‌آزاري افزايش يافته اين موضوع به دو علت وابسته است؛ در زمان شيوع بيماري کرونا برخي از مردان مشاغل خود را از دست داده و زمان حضورشان در خانواده بيشتر شده است و شايد اين افزايش زمان حضور، اختلافات خانوادگي را بيشتر کرده است؛ از سوي ديگر نيز آگاهي مردم نسبت به خدمات 123 افزايش يافته که اين دو مورد مي‌تواند در افزايش تماس‌ها موثر باشد. سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در پاسخ به اين سوال که براساس گزارش‌هاي موجود بيش‌ترين نوع کودک‌آزاري مربوط به چه نوع بوده است؟ بيان کرده: علاوه بر کودک‌آزاري‌هاي جسمي، جنسي و رواني در دسته‌بندي کلي کودک‌آزاري، موضوع غفلت نيز يکي از موارد کودک‌آزاري است که بيش‌ترين نوع کودک‌آزاري ناشي از غفلت است. حيدرهايي با اشاره به اينکه اکثر مداخلات سازمان بهزيستي در مورد کودک‌آزاري از طريق تماس‌ همسايه‌ها يا نزديکان با خط 123 انجام مي‌شود، بيان کرده: اکثريت افراد خشونت را آسيب جسمي مي‌دانند و اگر پدري فرزندش را تنبيه سخت بدني مي‌کند آن را آسيب جسمي تلقي مي‌کنند. به گفته او، براساس آمارها، بيشتر گزارش‌هاي کودک‌آزاري از طريق تماس همسايگان با خط 123 اورژانس اجتماعي است. سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با تاکيد بر اينکه مردم در صورت هر گونه مشاهده کودک‌آزاري فورا آن را به خط تلفني 123 اورژانس اجتماعي گزارش دهند و نسبت به موضوع بي‌تفاوت نباشند، قول داد که اطلاعات تماس‌گيرندگان کاملا محرمانه باقي مي‌ماند و افراد صرف اينکه ممکن است دچار دردسر شوند يا فرد مرتکب خشونت براي مردم نيز مزاحمت ايجاد کند از تماس با 123 خودداري نکنند زيرا تمام اطلاعات افراد محرمانه باقي مي‌ماند. حيدرهايي تصريح کرده: در صورتي که کودکي در معرض آسيب قرار گرفته باشد، توسط تيم‌هاي اورژانس اجتماعي مداخله صورت مي‌گيرد. اگر نوع آسيب به حدي باشد که امنيت جاني کودک در معرض خطر باشد، طبق قانون حمايت از حقوق اطفال، بايد بلافاصله از محل خطر جدا شده و حتي مي‌توان تا سلب حضانت نيز پيش رفت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه