قطعنامه نشان‌دهنده خصومت‌هاست

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین‌الملل

 

 

 

 

تصويب قطعنامه اخيري که از سوي شوراي حکام آژانس بين‌المللي آژانس انرژي اتمي عليه کشورمان صورت گرفت نمايش و نشان دهنده حجم خصومت‌‌‌هاي آمريکا و کشورهاي اروپايي عليه کشورمان و همچنين حجم تبليغاتي است که عليه ايران به راه انداخته‌اند. به خصوص که هيچ تغييراتي در روند فعاليت‌هاي کشورمان طي اين فاصله صورت نگرفته و هيچ اقدام خلاف مقرراتي از سوي ايران سر نزده است. لذا اين اقدام اخير نشان مي‌دهد که آنها بر اين بنا هستند که از اين زيرمجموعه سازمان ملل باز هم به عنوان يک برگي عليه ايران سوءاستفاده کنند، چراکه اساسا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يک نهاد زيرمجموعه سازمان ملل متحد است و اين سازمان از زماني که غربي‌ها آن را ايجاد کردند بر اين هدف بود که اقتدار و سيطره غرب را بر جهان پاسداري کرده و استحکام ببخشد. لذا نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل نيز در همين راستا عمل کرده و قدم برمي‌دارند. البته برخي نهادها به‌طور استثنايي در برخي از مقاطع برخي از زير مجموعه‌هاي سازمان ملل برخلاف منافع غرب حرکت مي‌کنند. مثل بعضي از تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل يا تصميماتي که يونسکو عليه آمريکا گرفت و آنها را ناراضي کرد. اما به هر جهت هدف ايجاد سازمان ملل، زيرمجموعه‌ها و تامين بودجه آنها تبليغ سيطره و سلطه غرب است. اين واقع گرايانه‌ترين برداشت از جايگاه سازمان ملل است. لذا نبايد انتظار داشته باشيم و ايران نيز هيچگاه انتظار نداشته که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مسير احقاق حقوق کشورمان گام بردارد. ما اگر واقعا در يک قاموس، فرهنگ و زاويه بي‌طرفي به حرکت‌هاي ايران نگاه کنيم مي‌بينيم که همواره بر مبناي قواعد و مقررات بين‌المللي عمل کرده و مي‌توانسته هر آن از اين مجموعه‌ها بيرون برود و خود را از تعهداتش خارج بسازد اما همواره به تعهدات خود پايبند بوده است. با اين حال بناي غربي‌ها بر اين بوده که چنين کاري را صورت دهند. اخيرا نيز که شاهد آشکار شدن چهره ديگري از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بوديم که همسويي‌هاي بسيار زياد و رسواگرانه‌اش با رژيم صهيونيستي بود. يعني پيش از تصويب قطعنامه قبلي عليه ايران، بعد از اينکه آقاي گروسي به ايران سفر کرد به اسرائيل رفت و بعد به شوراي حکام بازگشت و اظهاراتش همان اظهارات مقامات رژيم صهيونيستي بود و همين رويکرد موجب شد در آن زمان نيز قطعنامه دوم عليه ايران صادر شود. در نتيجه امروز صهيونيست‌ها نيز در کنار آمريکا و اروپا به عنوان گرداننده بسياري از حرکات‌ عليه ايران در آژانس عمل مي‌کنند. غربي‌ها با استفاده از اهرم موضوع اوکراين و جنجال و دروغ در مسائل داخلي ايران سعي کردند که فضايي را به وجود آورند که نظر دولت‌هاي ديگر را نيز نسبت به ايران منحرف و با خود همراه سازند. از طرف ديگر اما شيوه ايران تغيير پيدا نکرده و ايران همان شيوه و سياست سابق را دنبال مي‌کند. ايران از روز اول خواستار برداشته شدن تحريم‌ها بود و اکنون نيز همان خواسته‌ها را دارد. اما اين غربي‌ها بودند که وعده دادند و عمل نکردند. يکي از مسائلي که امروز غربي‌ها را نسبت به مسائل ايران آزار مي‌دهد يکپارچگي قدرت در ايران است که آنها را نگران مي‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه