ویرانگری سیل در شهر جهانی یزد

عکس : مجید دهقانی زاده

سيل ويراني هاي بسياري در شهر جهاني يزد برجا گذاشت.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه