اسرائيل توان حمله به ايران را ندارد

علي قمي در گفت‌وگو با «آرمان ملي»:

اسرائيل توان حمله به ايران را ندارد

جغرافياي اسرائيل آسيب‌پذير است

آرمان‌ملي- عليرضا پورحسين: با ورود مذاکرات وين به مرحله و شرايط حساس، مقامات تل‌آويو همواره تلاش داشتند که در سايه اغوا و ترغيب خود، مقامات واشنگتن و تروئيکاي اروپايي برجام را به اين باور برسانند که يک مذاکرات نتيجه‌محور حول محور احياي برجام، واجد بيشترين مخاطرات امنيتي براي متحدان واشنگتن در منطقه غرب آسيا به‌ويژه براي حيات سرزميني رژيم صهيونيستي خواهد بود. حالا و در شرايطي که مذاکرات وين با بن‌بست و وقفه مواجه شده است، دولت ائتلافي نفتالي‌بنت در سايه دکترين اختاپوس بر لزوم راهبرد بريدن سر هشت‌پا سخن مي‌گويد به اين معني که اين راهبرد شرايط دو کشور را در وضعيت رويارويي و ورود به مرحله يک جنگ پرشدت قرار داده است. انعکاس اين راهبرد و انعکاس پربسامد آن در رسانه‌هاي دست راستي رژيم صهيونيستي، موجب تقويت اين گمانه شده است که خطر رويارويي ميان ايران و رژيم صهيونيستي تا چه ميزان جدي است؟ در راستاي بررسي اين مساله آرمان‌ملي گفت‌وگويي با دکتر علي قمي، تحليلگر ارشد مسائل راهبردي و سياسي داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.

به چه دليل رژيم صهيونيستي در ماه‌هاي اخير در مسير احياي برجام سنگ‌اندازي کرده است؟

به باور من دليل اصلي وکليدي مقامات تل‌آويو براي مخالفت با برنامه‌هاي هسته‌اي و به‌ويژه در شرايط حاضر بابت بازسازي، ترميم و در نتيجه احياي برجام بيش از همه مرتبط با انگاره‌هاي مقامات کشورمان در قبال رژيم صهيونيستي است. بعد ديگر ماجرا مربوط به نگرشي است که مقامات تل‌آويو در قبال کشورمان دارند. درواقع در نگاه و باور مقامات تل‌آويو و حتي مجموعه‌هاي عربي، ايران از گروه‌هاي مقاومت در خاورميانه نظير حزب‌ا... لبنان، جهاد اسلامي فلسطين و حماس حمايت به‌عمل مي‌آورد. افزون بر اين، مقامات تل‌آويو مدعي هستند که ايران براي بر‌اندازي متحدان آمريکا در منطقه غرب آسيا تلاش مي‌کند. بنابر اين رويکرد سياسي و امنيتي ايران در خاورميانه دراستاي محو و نابودي کامل اسرائيل تنظيم شده است. تحت اين شرايط، مذاکرات وين و در نتيجه احياي برجام مي‌تواند بر رفتار تهاجمي ايران در قبال اسرائيل بيفزايد. به همين خاطر است که آنها تلاش دارند که علاج واقعه را قبل از وقوع در دستورکار قرار دهند و با تدوين راهبرد‌هاي تقابلي نظير دکترين اختاپوس، خطرات ادعايي منتسب به ايران را بي‌اثر کنند. اين باوري اشتباه است که در برخي کشورهاي منطقه نهادينه شده است.

دکترين اختاپوس چه ماهيتي دارد و لزوم اجرايي‌سازي آن چيست؟

ببينيد دکترين اختاپوس دولت ائتلافي نفتالي‌بنت، از منظر کاربردي بيشتري حالت استعاري ومتفافورميسم دارد. درواقع اختاپوس استعاره و انعکاسي از رفتار‌هاي منطقه‌اي ايران در منطقه غرب آسياست. البته کاربرد اختاپوس از منظر پيشينه و زماني مسبوق به سابقه است و آن را مي‌توان روي ديگر راهبرد لزوم کوبيدن سر مار از عبدا... بن‌عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودي در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2015 بابت مهار ايران در هندسه ژئوپليتيک غرب آسيا دانست. روزگاري نه چندان دور، عبدا... بن‌عبدالعزيز که برخلاف اسلافش رابطه خوبي با تهران داشت، به سفير خود عادل الجبير در واشنگتن سفارش کرده بود که به مقامات آمريکا اين پيام را انتقال دهد که براي پايان‌دادن به برنامه هسته‌اي ايران، کافي است که سر مار کوبيده شود. بنابراين و طبق قالب‌هاي ادراکي و تحليلي مقامات تل‌آويو به‌ويژه نفتالي‌بنت، خطر راهبرد‌هاي اعلامي و اعمالي ايران همانند خطرات اختاپوس در کف درياها، اقيانوس‌ها براي ساير موجودات آبزي مخاطره‌آفرين و مرگبار است. البته اين ادعاي مقامات سعودي و صهيونيستي است زيرا عامل اصلي ناامني در منطقه خودشان هستند. در واقع ايران را طبق قالب‌هاي ادارکي و تحليلي نفتالي‌بنت و ساير جريان‌هاي راستگرا در رژيم صهيونيستي بايد سر اين اختاپوس دانست و بازو‌ها و پاهاي را مي‌توان همان گروه‌هاي جهادي نظير حزب‌ا... در لبنان، حماس در فلسطين، حوثي‌ها در يمن، کتائب حزب‌ا... و الحشد الشعبي در عراق در نظر گرفت. حال اجرايي‌سازي دکترين اختاپوس که به‌دنبال توقف مذاکرات وين رقم خورده است، مقامات تل‌آويو را به اين باور رسانده است که حيات سرزمين تل‌آويو با تهديدات فزاينده تهران مواجه و ايده نابودي و امحاي کامل اسرائيل از رهگذر اقدام و واکنش متقابل رقم خواهد خورد.

امروز تا چه ميزان خطر رويارويي ايران با اسرائيل جدي است؟

به‌نظر نمي‌رسد که خطر يک جنگ پرشدت اسرائيل با ايران در شرايط حاضر وجود داشته باشد. اين گمانه بدان جهت قوت مي‌گيرد که اولا اجرايي‌سازي دکترين اختاپوس صرفا به جهت موازنه وحشت و به مثابه اهرمي است که قرار است تهران را در عقب‌نشيني در قبال کاهش تعهدات برجامي آماده نمايد. درواقع ميان آمادگي ايران براي پذيرش و قبول به پاي ميز مذاکره بعداز توقف در مذاکرات وين با تهديد تل‌آويو در قالب دکترين اختاپوس، يک رابطه معناداري وجود دارد. در شرايط حاضر ما شاهد نوعي سردرگمي در راهبرد‌هاي اعمالي رژيم صهيونيستي در قبال ايران هستيم. حال ممکن است رژيم صهيونيستي قابليت‌هاي تاکتيکي، تروريستي، امنيتي و اطلاعاتي را در قبال ايران به انجام رساند و سلسله رفتارهاي ايذايي را در دستورکار قرار داده است اما اين ايران است که از لحاظ ساختار و راهبردي دست بالا را در قبال اسرائيل دارد. امروز اسرائيل تکنولوژي حمله به ايران را ندارد. آنچه از گفتمان‌ها و راهبردهاي آنها به گوش مي‌رسد، با عمل فاصله دارد و در مرحله شعار باقي مانده است. از طرف ديگر اسرائيل رژيم بسيار کوچکي است، بنابراين از منظر جغرافيايي اسرائيل به‌شدت آسيب‌پذير است. ضمن آنکه مقامات تل‌آويو آموخته‌اند که براي چنين جنگي هزينه نکنند و راهبرد آنها فقط آن بود که آمريکا را وارد جنگ کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه