علت تشکیل «سنگ صفرا»

متخصصان می‌گویند: علت تشکیل سنگ‌های صفراوی، وجود خلط زیاد در بدن است. اگر مقدار این خلط کم یا خیلی غلیظ نباشد، سنگ‌صفرا به‌وجود می‌آید. از دیگر علل مهم چاقی، افزایش سن، سردی مزاج و تنگی مجاری صفراوی را می‌توان نام برد. بی‌تحرکی نیز از علل مهم است. بیماری سنگ کیسه‌صفرا به تعامل پیچیده بین عوامل ژنتیک، سبک زندگی و رژیم بستگی دارد. تشکیل صفرای اشباع‌شده از کلسترول در کبد، عامل پیش‌نیاز برای تشکیل سنگ‌‌صفراست. عامل مهم دیگر میزان غلظت کلسیم صفرای موجود در کیسه‌صفراست. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه