شناسایی هک کنندگان پمپ بنزین‌ها

سخنگوی ناجــا درباره سرانجام پرونده سیلی یکـــی از نمایندگان مجلس به سرباز پلیس راهور تهران گفت: در این پرونده صلح و سازش بین شاکی و متشاکی انجام شد و آقای عنابستانی از سرباز وظیفه که شاکی بودند دلجویی کردند. سردارمهدی حاجیان درباره سرانجام ماجرای هک جایگاه‌های سوخت و اقدامات پلیس نیز گفت: نیروی انتظامی با توجه به ظرفیت‌های پلیس فتا و... به این حوزه ورود کرد و به کمک سازمان‌های مربوطه آمد و بحمدا... این موضوع مدیریت شد. به گفته سخنگوی ناجا پلیس هم در بحث شناسایی عاملان و هم در بحث بازگرداندن جایگاه‌ها به چرخه وارد عمل شده است. وی درباره اینکه آیا پلیس افرادی را هم در مورد هک جایگاه‌های سوخت شناسایی کرده یا خیر، اظهارکرد: در این خصوص همان طور که گفتم ما در دو حوزه اقداماتی را انجام داده‌ایم که یک بخش مربــوط بــه شناسایی بوده که اقداماتی انجام شده و در حال انجام است و یک بخش هم مربوط به بازگرداندن سامانه‌ها به چرخه هستیم. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه