افکار عمومی هر تصمیمی را برنمی‌تابد

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

یکی از نکاتی که ما در هر حرفه‌ای باید مدنظر داشته باشیم، این است که ما در هر شغلی که قرار می‌گیریم باید بدانیم که حامل پیام آن شغل برای کسانی هستیم که با آنها سروکار داریم و بدون شک مردم رفتار و تصمیمات و دیدگاه‌هایمان را در آن لباس قضاوت می‌کنند و خیلی جاها این قضاوت را به کل آن رشته و حرفه و سازمان و لباس تعمیم می‌دهند به همین دلیل باید خیلی مراقب باشیم که اگر مسئولیتی را پذیرفتیم و در یک رشته تخصصی فعالیت می‌کنیم تا حامل پیام‌های خوب و مثبت از طرف حرفه و رشته‌مان برای مردمی باشیم که از خدمات ما بهره‌مند می‌شوند یا وقتی متوجه رفتار ما می‌شوند، آثار مثبت را ببینند و یک حس خوبی داشته باشند. من همیشه به دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی و سایر دانشجویانی که با آنها کلاس دارم، می‌گویم که وقتی قرار است به عنوان یک مددکار اجتماعی ایفای نقش بکنید، مراقب باشید که خیلی‌ها ممکن است شما را نشناسند اما رفتار شما در ذهن مردم خواهد بود و این بسیار تاثیرگذار است اگر ذهنیت مثبتی نسبت به شما داشته باشند نسبت به رشته و حرفه و سازمانتان این حس مثبت منتقل می‌شود و عکس آن هم صادق است. این را می‌خواهم به همین حکمی که در مورد خرسواران صادر شد، ربط دهم. من قاضی نیستم و نمی‌دانم حتی به عنوان یک قاضی آیا چنین حکمی درست بود یا نبود و اصلا در این جایگاه نیستم اما آنچه است اینکه وقتی این حکم صادر و منتشر شد، پاسخ‌هایی که افکار عمومی به این حکم دادند، عموما پاسخ‌های مثبتی نبود. باید خیلی مراقب باشیم که با رفتارمان حاملان خوبی برای حرفه و رشته و سازمان‌مان باشیم. شبیه به این هم داریم و گاهی مواقع افرادی که در یک لباسی یک خطایی را انجام می‌دهند، ناخودآگاه افکار عمومی آن خطا را به آن لباس و سازمان و حرفه و رشته تعمیم می‌دهند. گرچه موافق این نیستم هر کسی در هر لباس و حرفه‌ای خطا کرد باید به همه کسانی که در آن حوزه‌ها فعالیت دارند یا در آن لباس کار می‌کنند، تعمیم داد. ولی افکار عمومی عموما نوع واکنش‌هایشان همین گونه است و این گونه واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل همه ما باید مراقب باشیم؛ چه در مقام معلم، چه در مقام مددکار اجتماعی، چه در مقام روانشناس، چه در مقام مدیر، چه در مقام پلیس و چه در مقام قاضی که رفتارهایی داشته باشیم و تصمیماتی بگیریم که منجر به خدای ناکرده استهزا یا بدبینی مردم نسبت به ما نشود. فکر می‌کنم انقدر مسائل مهم‌تر هم هست که ما با این مسائل جزئی نخواهیم افکار عمومی را درگیر کنیم. به اندازه کافی مردم الان شرایط سختی را دارند تجربه می‌کنند. نگذاریم یکسری موضوعات پیش پا افتاده حال مردم را بدتر بکند و این موضوعی است که به نظر می‌رسد همه ما باید در جایگاه تخصصی خودمان آن را رعایت کنیم و مدنظر داشته باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه