| کد مطلب: ۱۰۴۹۷۸۳
لینک کوتاه کپی شد

ناترازی در پذیرش آمار

پيرو درج مطلبي در تاريخ 20/10/1401 تحت عنوان«صفر يا 400هزار ميليارد» جوابيه‌اي از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور به دفتر روزنامه ارسال شده که بدين شرح است: بر اساس عملكرد نه ‌ماهه سال جاري، بودجه با هيچ‌گونه كسري مواجه نبوده و پيش‌بيني وصول منابع و مصارف تا پايان سال نشان مي‌دهد كه بيش از 97 درصد منابع وصول و مصارف نيز در اين سقف انجام خواهد شد. اما جريان‌هايي كه دولت مورد حمايتشان كشور را با كسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني تحويل داد و تمام متغيرهاي اقتصادي در طول مديريتشان سقوط كرد گويا از اداره كشور بدون استقراض همراه با انجام تعهدات بر زمين‌مانده دولت قبل برآشفته و مدعي كسري بودجه 400 هزار ميليارد توماني شده‌اند و در تناقض رفتاري در پذيرش آمار، ارقام ارائه شده از عملکرد 9 ماهه بودجه مبني بر عدم کسري بودجه را باور نمي‌کنند. بودجه کل کشور و به‌تبع آن بودجه عمومي کشور حاوي برآورد منابع (درآمدها و ساير منابع) و پيش‌بيني مصارف (هزينه‌اي، تملک دارائي و سرمايه‌اي و مالي) تا پايان سال است؛ لذا استفاده از اصطلاحات بودجه‌اي از جمله تراز بودجه (تراز عملياتي بودجه) و يا کسري بودجه در جرايد و رسانه‌ها بايد به‌طور دقيق در جاي خودش و به معاني صحيح به‌کار برده شود تا در سطح جامعه قابل‌تفسيرهاي گوناگون نباشد. رئيس محترم کميسيون اقتصادي مجلس، اسمي ازکسري بودجه نبرده‌اند بلکه گفته‌اند تراز بودجه. لذا بايد از ايشان سوال شود منظور از تراز بودجه چه بوده است؟ اگر منظور ايشان تراز منابع و مصارف بودجه سال 1401 باشد، موارد ذيل با اتکا به عملکرد نه‌ماهه بودجه سال 1401، مبين اين است که بودجه با کسري مواجه است. دولت منابع و مصارف بودجه را در قالب مبالغ مصوب قانون‌گذار طي نه‌ماهه سال 1401 طوري مديريت نموده که مصارف درسقف منابع وصولي به نحوي پرداخت گردد و بودجه به شيوه‌اي مديريت شده که دولت با هيچ‌گونه کسري منابع براي مصارف پيش‌بيني‌شده مواجه نشود. دولت حتي در سالجاري پا را فراترگذاشته است و براي اولين‌بار طي چند دهه گذشته برخلاف دولت‌هاي گذشته حتي از حق قانوني خود يعني استفاده از تنخواه بانک مرکزي به دليل تورم‌زا بودن براي مصارف بودجه استفاده نکرده است. اين نشان مي‌دهد بودجه نه‌تنها با کسري مواجه نبوده؛ بلکه دولت منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه و مصارف متناظر آن را طوري مديريت کرده است که تراز منابع و مصارف برقرار باشد؛ لذا هر کارشناس منصفي هم مي‌داند تاکنون همه هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير و ضروري دولت بموقع پرداخت شده است و اين دولت تلاش کرده که از روش‌هاي تورم‌زا همانند تنخواه گردان که قانوني است، براي تأمين منابع بودجه استفاده نکند و اطلاعات آن بر اساس گزارش‌هاي ماهانه پرداختي خزانه نشان از تراز منابع و مصارف بودجه دارد؛ لذا در سالجاري دولت دقيقا در چارچوب قانون بودجه مصوب، تراز منابع و مصارف بودجه را به نحوي تنظيم نموده که بودجه با کسري مواجه نشود، برآورد درآمدها و پيش‌بيني مصارف تا پايان سال هم به نحوي انجام شده که تراز منابع و مصارف بودجه تا پايان سالجاري برقرار باشد. همچنين دولت ماهانه تراز منابع و مصارف را رصد مي‌کند تا از ايجاد هرگونه کسري بودجه اجتناب گردد؛ لذا کسري 400 هزار ميلياردتوماني بودجه واقعيت ندارد و کذب محض است و انتظار اين است که جرايد و رسانه‌ها از انتشار اطلاعات غيرواقعي علي‌الخصوص در مورد بودجه خودداري نمايند.

مرکز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار