شکست اجماع‌سازی علیه ایران

ادامه از صفحه یک / به سیاست‌های اشتباه‌آمیز آمریکا و سردرگمی قطب‌نمای حرکت سیاسی و نظامی آمریکا در غرب آسیا و جهان ناامید شده‌اند. منامه پایتخت بحرین به دلیل حجم سیاسی و جغرافیایی کوچک خود نمی‌تواند تکیه‌گاه قابل اطمینانی برای آمریکا تلقی شود زیرا حاکمیت یک اقلیت 20 درصدی بر جمعیت مخالف 80 درصدی بحرین دورنمای شکنند‌ه‌ای برای این کشور کم‌حجم ترسیم کرده است. توقف فعالیت‌های توسعه و عمران و درگیری‌های خونین ملت و حاکمیت در بحرین که از 11 سال پیش تاکنون ادامه دارد، نشان می‌دهد که آینده پایداری برای این جزیره ایرانی پیش‌بینی نمی‌شود.  آل خلیفه که در قرن‌های گذشته به شغل راهزنی دریایی در خلیج فارس مشغول بودند به تدریج از جزیره العرب به جزیره ایرانی بحرین انتقال داده شدند. زیرا بریتانیا از همان زمان درصدد جداسازی بحرین از پیکره ایران بود. اکنون کنفرانس امنیتی موسوم به گفت‌وگوهای 2021 در منامه در حالی به پایان رسید که هیچگونه خروجی سیاسی و امنیتی مشخصی به‌جز تکرار ترجیع‌بندی تهدیدات امنیتی ایران به همراه نداشته است. این امر نشان می‌دهد که سایه دلهره‌آور ایران هموار بر روح و روان دولتمردان آمریکا و حکام خلیج فارس غلبه دارد، زیرا افزایش قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران در دریا، زمین و هوا خواب را از چشمان مقامات آمریکا و شیوخ خلیج فارس ربوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه