مصوبه کنکور شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد

آرمان ملي: 25 تير بود که مصوبه کنکوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شد. طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص کنکور سراسري سال 1402، 40 درصد رتبه بر اساس سابقه تحصيلي سال دوازدهم بر مبناي 10 درسي است که آزمون آن به شکل استاندارد کشوري برگزار مي‌گردد و تنها 60 درصد رتبه بر مبناي آزمون سراسري است. برخي تغييرات کنکور 1402 تنها در ظاهر مناسب است و برخي هم معتقدند تغييرات کنکور 1402 روند ورود به دانشگاه را دشوار مي‌سازد. روز گذشته احمد توکلي رئيس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصي از جامعه و بستر مفسده‌هاي ديگر برشمرد. درنامه اين نماينده سابق مجلس آمده است: دانش‌آموز در طول سال يکبار در کنکور شرکت مي‌کند اما با اين مصوبه قرار است 30 بار در امتحان نهايي شرکت کند؛ امتحاناتي که دانش‌آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره 20در آنهاست. در نتيجه استرس يک روز کنکور در سال پاياني، به استرس 90 روز امتحان نهايي و يک کنکور تبديل مي‌شود. اين استرس چندين امتحانات نهايي‌ به مراتب رنج آورتر و مهلک‌تر از استرس يک‌روزه کنکور است و عواقب روحي و رواني شديدي براي جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت. البته چون اين مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهيه شده است و احتمال پيروزي آنها را در کنکور افزايش مي‌دهد و فشار کنکور براي داوطلبان و خانواده‌هاي متمکن کاهش مي‌يابد، اين فقرا هستند که بايد ترس و لرزشان اضافه شود که مي‌شود.

آقاي رئيس‌جمهور توجه کنيد!

جناب آقاي رئيس‌جمهور! اين مصوبه، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد مي‌دهد. اقتصاد توسعه مهم‌ترين ابزار براي حذف فقر و کاهش نابرابري را، بهبود تعليم و يکسان سازي امکانات آموزشي براي همه مردم مي‌داند. اين مصوبه درست عکس اين هدف را محقق مي‌کند و چرخه «افزايش فقر ↤ کاهش امکانات آموزشي ↤ افزايش فقر» را در پي دارد. جناب آقاي رئيس‌جمهور! با آثار پرورشي اين فرايند چه مي‌کنيد؟ با اين وصف انتظار داريد سرمايه اجتماعي و تفاهم ملي رشد کند؟ جناب آقاي رئيس‌جمهور! آن 134 نفري که به واسطه مفسده ضميمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌هاي خاص امثال رشته پزشکي منتقل شدند و يا دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي که به واسطه رانتي‌که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل مي‌کند مصداقي از تفکرات پشت اين مصوبه است. البته که تمامي حاميان اين مصوبه منفعت طلب نيستند اما منفعت‌طلبان موثر براي اجراي اين مصوبه نيز کم نيستند. ما رفع اين مسائل را از شما انتظار داريم و ماجرا را پايان يافته نمي‌دانيم و براي حمايت از مستضعفان اين راه را ادامه مي‌دهيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه