نتایج جستجو : مدیران

  • جوامعی که به‌واسطه فناوری و تکنولوژی با عقل و خرد جهانی اتصال پیدا می‌کنند در فرآیند زمان، صاحب نظر، عقیده و روش و منشی متفاوت از آموزه‌های پیشین می‌شوند. بنابراین اکثریت جامعه امروز ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بر همین اساس خواست و مطالباتی پیدا کرده‌اند که بعضا با خواسته مدیران‌شان در تناسب نیست.

    امید فراغت
  • جامعه‌ای که آگاه‌ شده و قد و قواره و مختصاتی متناسب با خرد عمومی جامعه جهانی پیدا کرده است قاعدتا خواست و مطالباتش را به عنوان یک حق و حقوق شهروندی به حساب می‌آورد. نکته قابل تامل این‌که پیروزی و شکست ابتدا در ذهن محقق شده و پس از آن در عالم واقعیت رخ خواهد داد.

    امید فراغت
۱

پربازدیدترین

آخرین اخبار