احترام به ارباب رجوع رمز موفقیت سیستم اداری

عکس ومتن : حجت سپهوند

وقتي رضايت مراجعين به سيستم بانکي يکي از دغدغه‌هاي اصلي کارمندان باشد، کلمه‌ي مردم هميشه پيش روي آنهاست و آن را بالاي سر خود احساس مي‌کنيم، تکريم کارمند از مردم همان احترام به خويش است. يکي از شعب بانک صادرات/ تهران

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه