دولت سامانه دريافت يارانه را باز کند

 

آرمان ملي: عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که بايد هر چه سريعتر سامانه رفاه ايرانيان براي ثبت اطلاعات مردم جهت دريافت يارانه باز شود. علي عليزاده در تذکري گفت: اطلاعات بسياري از مردم به نادرستي در طبقه بندي دهک‌هاي ده‌گانه آمده و بعضا اطلاعات عده‌اي به غلط ثبت شده، در اين شرايط هنوز سايت ثبت نام يارانه‌ها توسط دولت باز نشده است. وي افزود: بايد دولت هر چه سريعتر اين سامانه را براي مراجعه مردم باز کند. برخي اطلاعات مردم درخصوص ازدواج، املاک و يا حتي افرادي که پيش از اين شاغل بوده و اکنون بازنشسته شده‌اند به اشتباه ثبت شده که تاثير در تعيين دهک آنها داشته است. نماينده مراغه در تذکر ديگري درخصوص آزادسازي قيمت آرد براي نانوايي‌هاي صنعتي گفت: قرار است دولت به نانوايي‌هاي سنتي آرد سهميه‌اي و يارانه‌اي بدهد اما ساير مشاغل اين حوزه نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرند. سنتي‌پزهايي که در مناطق گردشگري قرار دارند که بسياري از آنها نيز شامل زنان سرپرست خانوار هستند، در اين طرح جديد ناديده گرفته شده‌اند. همچنين سيستم توزيع آرد در روستاها نقص دارد، دولت در اين خصوص نيز اقدامات لازم را انجام دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه