بافت های فرسوده در تهران

 

با پيشرفت صنعت ساختمان سازي هنوز درتهران محله هايي وجود دارد که خانه ها و مغازه ها بسيار قديمي هستند، کوچه هاي باريک و تودرتو که از لحاظ ايمني در شرايط بحراني امکان امداد رساني به آنها وجود ندارد، در بافت فرسوده خطر ريزش ساختمان، آتش سوزي و.... وجود دارد .

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه