مهدي طائب: ميثم نيلي از اتهامات مبراست

 

ادامه از صفحه اول/ مجلس جديد نيست و يک جرياني دارد. خيلي هم به دنبال آن نبودم و اين صحبت‌ها مربوط به آخر جلسه بود و اين جواب درباره آن سوال بود. وي افزود: درباره آن سوال يکي از افراد حاضر در آن جلسه ادعايي را مطرح کرد. آن فرد گفت من زماني در يک روزنامه‌اي کار مي‌کردم برادر ما آقاي ميثم نيلي هم در آنجا بود و آن زمان مي‌گفتند مطالبي که درباره آن بنده خدا وجود دارد جمع آوري کنيد. حرف، حرف او بود. پس توجه اعضاي جلسه به صحبت‌هاي اين فرد جلب شد و من براي آنکه مشخص باشد که حرف‌هاي او چيست، حرف‌هاي او را تکرار مي‌کردم که در بين صحبت‌ها او آمد گفت که اين جريان مربوط به زماني است که آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور بود و آن موقع اين صحبت‌ها مطرح شده است. منتهي چون اين صحبت‌ها در بيان محاوره است، اين کلمات حذف شده است وقتي شما آن را تقطيع کنيد انگار آن جملات را من دارم مي‌گويم. در حالي که مطلب او بوده و درباره گذشته هم صحبت شده است. طائب همچنين تاکيد کرد: اصلا نسبت به قضيه‌اي که الان هست مطرح نبود. چيزي که الان مطرح است اين است که مساله اخير را الان چه کسي راه انداخته است؟ لذا اگر در آن جلسه هم کسي بود حرف اين بود که من نمي‌دانم اين مسأله را چه کسي راه انداخته؟ از کجا شروع شده؟ در حالي که اگر من فرض بفرماييد آقاي ميثم نيلي را الان متهم کرده بودم صراحتا مي‌گفتم اين است. اين حرف، حرف او بود و چون پايان جلسه هم بود ديگر فرصت نبود و جلسه تعطيل شد و بايد مي‌رفتيم. بنابراين بنده مي‌خواهم عرض کنم که ساحت آقاي نيلي از اين حرف‌ها مبراست و اعتقاد من راجع به ايشان اين نيست و اصلا ايشان در اين فضا نيست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه