تمرکز ویژه دولت کنترل تورم و ثبات اقتصادی است

آرمان ملي: سخنگوي دولت شامگاه پنجشنبه در برنامه صف شبکه خبر درباره برنامه دولت براي رفع مسائل اقتصادي گفت: اين دولت خود را دولت مردم مي‌داند و مردمي بودن شعار اصلي دولت است و معتقد است بايد به مردم اطلاع داده شود آن چيزي را که مرتبط با حقوق مردم است و مردم بايد صادقانه درجريان باشند. مردم صاحبان حکومت هستند و خود آنها بايد در فرايند تصميم گيري مشارکت داشته باشند و جامعه نخبگان به عنوان نمايندگان تخصصي همين مردم در حوزه‌هاي مختلف اظهار نظر کنند. از ابتداي تشکيل دولت سيزدهم درباره مسائل اقتصادي طرح‌ها و نظر‌ها براي حل مسائل مردم بيان شده است. علي بهادري جهرمي اظهار کرد: همه اقتصاد ما بيمار است و سال‌هاي سال مردم اين بيماري را لمس مي‌کنند و اين تبعيض‌ها را در حوزه اقتصادي مي‌چشند و رانت‌ها و بيکاري‌ها را سال‌ها مي‌بينند و همزمان با اين هجمه اقتصادي دشمن و جنگ اقتصادي عليه مردم که به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه رخ داده آثار آن را مردم مي‌بينند. وي افزود: يکي از اولويت‌هاي اساسي دولت مسائل اقتصادي است و به همين دليل در سند تحول دولت هم 12 موضوع درباره اقتصاد بيان شده است. در صحن دولت و جلسات فرعي آن شايد پربسامدترين بحث در دولت اقتصاد است که به صورت تخصصي و کارشناسي بررسي مي‌شود تا بتوان نسخه‌اي براي درمان اقتصاد ارائه شود. جهرمي عنوان کرد: ثابت‌ترين معضل اقتصادي کشور تورم است و متاسفانه تورم يک بيماري مزمن در کشور شده و حدود 4 سال است که کشور تجربه تورم 40 درصد را دارد و وضعيت اقتصاد ما بحراني شده است و چندين سال متوالي مردم با تورم‌هاي بالا روبه‌رو هستند. وي ادامه داد: وقتي دولت در شهريور ماه سال گذشته فعاليت خود را آغاز کرد تورم به 60 درصد رسيده بود که در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است و فقط در ايام جنگ جهاني در کشورمان تجربه کرديم و در واقع شروع کار دولت با چنين فضايي همراه شد. دولت تمرکز ويژه خود را در کنترل تورم اقتصادي کشور معطوف کرده است. يکي از منشا‌هاي اساسي تورم به نظر کارشناسان اقتصادي خلق پول است. سخنگوي دولت درباره هدفمند کردن ارز 4200 توماني اظهار داشت: دولت با گذشت 9 ماه از مديريت خود در اين مدت مکلف بوده که نظام پرداخت يارانه‌ها را اصلاح کند. در قانون بودجه سال گذشته وقتي که دولت مردمي شروع به کار کرده منابع ارز ترجيحي که در قانون بودجه 1400 پيش بيني شده بود، تمام شد و منبعي براي اختصاص ارز ترجيحي وجود خارجي نداشت. اما دولت با روش‌هاي مختلف توانست منابعي را تامين و سال 1400 را سپري کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزي را به صورت نيمايي محاسبه کند. يعني منابعي براي ارز ترجيحي يارانه‌اي نخواهد داشت. بهادري جهرمي بيان کرد: براي تامين کالاهاي اساسي با ارز يارانه‌اي ما حدود 20 ميليارد دلار منابع نياز داريم. در حالي که در بودجه امسال حدود 9 ميليارد دلار پيش بيني شده است و اين يعني شما توانايي اين منابع را در چارجوب بودجه نداريد و بايد با شيوه ديگري تامين کنيد. حال چرا اينگونه پيش بيني شده است به اين دليل اينکه سقف منابع واقعي موجود همين بود. وي ابراز داشت: نظام پرداخت ارز ترجيحي آنقدر معيوب بوده زيرا طبقه مرفه جامعه منابع بيشتري را براي تامين نيازها دراختيار داشتند و طبقه ضعيف‌تر توانايي تامين نداشتند و فشار تورمي اجازه نداد. دليل دوم هم قاچاق بوده است. به جاي اينکه اين منابع سر سفر مردم بيايد به دليل منافذي که وجود داشته درکشور‌هاي ديگر مصرف شده و اين مدل معيوب بايد اصلاح شود تا وقتي که اصلاح نشود تورم و ساير مسائل اتفاق مي‌افتد بنابراين بيماري بايد درمان شود. بهادري جهرمي اظهار داشت: يکي از رسالت‌هاي دولت تحقق عدالت و عادلانه پرداخت کردن يارانه و برخورد با قاچاق در کشور است و بايد ريشه فساد را خشکاند. سخنگوي دولت درباره امنيت غذايي مردم اذعان کرد: دولت در اين زمينه با هيچ‌کس چه در داخل و چه در خارج شوخي ندارد. به عنوان نمونه در حوزه واکسيناسيون دولت سيزدهم با جديت اقدام به ورود آن کرد و امروز ما به 7 کشته رسيده‌ايم درحالي که در کشورهاي غربي ميزان مرگ و مير به 1500 نفر رسيده است. پس دولت زماني که تمرکز خود را بر روي موضوعي بگذارد به سرانجام مي‌رساند اين اتفاق نيز در کالاهاي اساسي رخ داده است. بهادري جهرمي تصريح کرد: که دولت بيش از اندازه کالاهاي اساسي را تامين کرده است و امروز ما کمبود کالاهاي اساسي در کشور نداريم. البته کشورهاي جهان با کمبود کالاهاي اساسي روبه‌رو هستند که يکي از علل اين موضوع جنگ روسيه و اوکراين است اما اين موضوع هيچ خللي در تامين کالاهاي اساسي براي دولت ايجاد نکرده است و ادامه دار هم هست. او يکي از اولويت‌هاي دولت سيزدهم رفع فقر مطلق عنوان و تاکيد کرد: يکي از برنامه‌هاي دولت براي از بين بردن فقر اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي است و هر قدر يارانه هدفمند‌تر باشد فقر کاهش مي‌يابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه