کیفرخواست مقصران صادر شد

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات رسانه‌ای وزیر امور خارجه اوکراین و معاونش اظهار داشت: ما اظهارات همکاران اوکراینی را در رسانه‌ها می‌بینیم و به آن توجه می‌کنیم، ولی گاهی دلیل برخی اظهارنظرهای غیر‌سازنده را درک نمی‌کنیم. محسن بهاروند تصریح کرد: مقصران و قصورکنندگان در بروز این فاجعه شناسایی و اکنون کیفرخواست برای ۱۰ نفر صادر شده و دادگاه به‌زودی به پرونده رسیدگی خواهد کرد. بودجه جبران خسارت بازماندگان توسط دولت تامین و در اختیار وزارت راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته که آماده پرداخت به بازماندگان است. این خسارت مبلغی بیش از هفت برابر تعهد قراردادی ایران طبق کنوانسیون ورشو است و دولت ایران برای اینکه مبلغ را منصفانه کند، رویه‌های بین‌المللی در تعیین خسارت را هم در تعیین آن مورد توجه قرار داده است. همچنین با شرکت اوکراینی مائو تماس برقرار کرده و آمادگی خود را برای مذاکرات مربوط به جبران خسارت این شرکت در رابطه با هواپیما به شرکت اوکراینی اعلام کرده‌ایم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه