هادی ساعی؛ رئیس بدون حکم فعلا قصد خداحافظی ندارم
با این کیفیت فنی لیگ باید نگران آینده باشیم 
عکس نوشــتسطح کیفی 
بازی‌ها خیلی 
جالب نبودتوقع هواداران پرسپولیس  بالارفته
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه