عروسک‌گردانی 
خستگی نداردبا اجازه «مریم نشیبی» جای او اجرا می‌کنمپایان همکاری سینمای جوان با المپیاد فیلمسازی« امیر جدیدی »
نامزد کسب جایزه شدجزئیات برگزاری جشنواره موسیقی نواحیسینمای کودک از بچه‌ها عقب مانده است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه