اجحاف در حق مجری‌های با سابقه تلویزیونبه هر قیمتی کار نمی‌کنیمدلیل تاخیر در 
اکران ۳ فیلمپخش فیلم‌های کمدی از آی‌فیلماحتمال ساخت «دودکش ۳» 
زیاد است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه