رئیسی بیش از حد به توان دولت خود اعتماد کرد

آرمان ملي: يک فعال سياسي اصولگرا با اشاره به سالگرد پيروزي آيت‌ا... رئيسي در انتخابات اظهار داشت: جامعه در ارزيابي از رقابت‌هاي انتخاباتي اين بود که آقاي رئيسي اخلاق‌مدارتر از ديگران بود. در رقابت‌هاي تلويزيوني و آنچه در سخنراني‌ها بيان مي‌شد و در آثاري که نامزد‌هاي رياست‌جمهوري در 2 دوره ارائه کرده بودند، آقاي رئيسي نسبت به سايرين اخلاق‌مدار‌تر بوده‌اند و جامعه اينگونه ارزيابي کرده است؛ بنابراين اعتمادي نسبت به ايشان ايجاد شد. حتي در 5 سال قبل اتهاماتي به ايشان زده شد و ابهاماتي در جامعه به وجود آمد. البته بعد از گذشت مدتي با تامل جامعه خلاف آن مشخص شد. در آن شرايط نيز واکنش تندي از اين ايشان ديده نشد و از چارچوب اخلاق فراتر نرفتند و حتي از حق مشروعي که در آن قرار گرفتند، استفاده نکردند. عباس سليمي نمين گفت: ايشان همان 5 سال پيش به عنوان رئيس دستگاه قضا کاملا بر تخلفات برادر آقاي روحاني مشرف بودند، اما به هيچ وجه چيزي از پرونده ايشان بيان نکردند. به رغم اينکه آقاي روحاني اتهامات خلاف اخلاقي را عليه ايشان مطرح کرد. براي مثال اگر ايشان بيايند پياده‌رو‌ها را تفکيک خواهد کرد و بين زن و مرد پرده خواهد کشيد و از اين دست اتهامات تخريب‌کننده عليه او مطرح کرد؛ بنابراين به عقيده من، جامعه رقابت‌هاي سياسي به اخلاق‌مداري تمايل دارد. اما اينکه امروز آقاي رئيسي از اين سرمايه چگونه استفاده مي‌کند آن بحث ديگري است. وي در خصوص عملکرد اقتصادي دولت بيان کرد: همان‌طور که گفته شد، آقاي رئيسي بر اساس اعتبار پايگاه اجتماعي دست به اصلاحات در عرصه اقتصادي زدند، اما به نظر من ايشان بيش از حد به اين توان اعتماد کرد. اصلاحات اقتصادي بايد مرحله به مرحله پيگيري مي‌شد. يعني به موازات تغييراتي در داخل، برخي مسائل را در سطح بين‌الملل به نتيجه مي‌رساند. مثلا بحث ارتباطات با کشور‌هاي همسايه و ارتباط با کشور‌هايي که ما مي‌توانيم از طريق آنها تحريم‌ها را دور بزنيم را بايد تقويت مي‌کرد. حتي ايشان مي‌توانست بر اساس سياست نظام که مذاکرات صورت بگيرد و به نتيجه برسد، بايد مذاکرات وين را به نتيجه مي‌رساند. اگر آقاي رئيسي در اين زمينه تلاش بيشتري صورت مي‌داد و در اين قضيه مسئوليت تصميمات خود را برعهده مي‌گرفت مي‌توانست مذاکرات را به نتيجه برساند. وي افزود: البته هر نتيجه‌اي در مذاکرات گرفته مي‌شد عده‌اي هستند که بگويند اگر ما جاي آنها بوديم عملکرد بهتري داشتيم. در هر صورت آقاي رئيسي بايد مسئوليت اين امر خطير را شخصا برعهده مي‌گرفتند و مذاکرات را به نتيجه مي‌رساندند. مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران اظهار کرد: بايد در کنار تقويت توليد در داخل، انجام مبادلات و برقراري ارتباطات بين‌المللي با کشور‌هايي که تحت تحريم هستند مثل چين، روسيه و هند برخي کشور‌هاي ديگر در آمريکاي لاتين، را بر اساس پول ملي و توافقات جدا از سلطه دلار بايد تقويت مي‌کردند؛ و بعد برخي اصلاحات ديگر را انجام مي‌دادند. اين فعال سياسي اصولگرا اذعان کرد: آقاي رئيسي در ارزيابي توان دولت خود که مي‌تواند بار همه اين مسائل را يکجا به دوش بکشد، خيلي دقيق نبوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه